Voki sobre la literatura realista (3º de ESO)

https://vhss-d.oddcast.com/vhss_editors/voki_player.swf?doc=https%3A%2F%2Fvhss-d.oddcast.com%2Fphp%2Fvhss_editors%2Fgetvoki%2Fchsm=263a611a212fe28838722e54797843a0%26sc=12318876

https://vhss-d.oddcast.com/vhss_editors/voki_player.swf?doc=https%3A%2F%2Fvhss-d.oddcast.com%2Fphp%2Fvhss_editors%2Fgetvoki%2Fchsm=94852702d30e4a2f56e5688eaf449cd9%26sc=12323075